Thanh toán tour

1 Thông tin liên hệ

2 Thông tin đặt tour

Vé Combo VinWonders Và Safari Phú Quốc

Khởi hành:
Vé người lớn:
Vé trẻ em:
Vé cao tuổi:

Thông tin thanh toán

Vé Combo VinWonders Và Safari Phú Quốc
Vé người lớn 1 x 870,000₫ = 870,000 ₫
Vé trẻ em 0 x 870,000₫ = 870,000 ₫
Vé cao tuổi 0 x 870,000₫ = 870,000 ₫
Tổng số tiền 870,000 ₫

3 Gửi đơn đặt tour

Lưu ý: