Thanh toán tour

1 Thông tin liên hệ

2 Thông tin đặt tour

Tour Bà Nà Hills 1 Ngày

Khởi hành:
Vé người lớn:
Vé trẻ em:
Vé cao tuổi:

Thông tin thanh toán

Tour Bà Nà Hills 1 Ngày
Vé người lớn 1 x 950,000₫ = 950,000 ₫
Vé trẻ em 0 x 950,000₫ = 950,000 ₫
Vé cao tuổi 0 x 950,000₫ = 950,000 ₫
Tổng số tiền 950,000 ₫
  • Lưu ý: Bạn cần đăng ký Internet-Banking hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến tại ngân hàng trước khi thực hiện.

3 Gửi đơn đặt tour

Lưu ý: