Đặt Tour trekking Ý Linh Hồ - Lao Chải - Tả Van 1 ngày (Khởi hành từ Ga Lào Cai)

1 Thông tin liên hệ

2 Thông tin đặt tour

ĐẶT Tour trekking Ý Linh Hồ - Lao Chải - Tả Van 1 ngày (Khởi hành từ Ga Lào Cai)

Khởi hành:
Số phiếu:

Thông tin thanh toán

Tour trekking Ý Linh Hồ - Lao Chải - Tả Van 1 ngày (Khởi hành từ Ga Lào Cai)
1 phiếu x 800,000đ = 800,000 đ
Tổng số tiền 800,000 đ

3 Gửi đơn đặt tour

Lưu ý: