Đặt Tour Chợ Bắc Hà - Ý Linh Hồ - Lao Chải - Tả Van 2 ngày 1 đêm khởi hành từ Sapa

1 Thông tin liên hệ

2 Thông tin đặt tour

ĐẶT Tour Chợ Bắc Hà - Ý Linh Hồ - Lao Chải - Tả Van 2 ngày 1 đêm khởi hành từ Sapa

Khởi hành:
Số phiếu:

Thông tin thanh toán

Tour Chợ Bắc Hà - Ý Linh Hồ - Lao Chải - Tả Van 2 ngày 1 đêm khởi hành từ Sapa
1 phiếu x 2,010,000đ = 2,010,000 đ
Tổng số tiền 2,010,000 đ

3 Gửi đơn đặt tour

Lưu ý: