Thanh toán tour

1 Thông tin liên hệ

2 Thông tin đặt tour

Tour đường hầm đất sét Đà Lạt - làng Cù Lần 1 ngày

Khởi hành:
Vé người lớn:
Vé trẻ em:
Vé cao tuổi:

Thông tin thanh toán

Tour đường hầm đất sét Đà Lạt - làng Cù Lần 1 ngày
Vé người lớn 1 x 600,000₫ = 600,000 ₫
Vé trẻ em 0 x 600,000₫ = 600,000 ₫
Vé cao tuổi 0 x 600,000₫ = 600,000 ₫
Tổng số tiền 600,000 ₫

3 Gửi đơn đặt tour

Lưu ý: