Đặt Tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm

1 Thông tin liên hệ

2 Thông tin đặt tour

ĐẶT Tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm

Khởi hành:
Số phiếu:

Thông tin thanh toán

Tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm
1 phiếu x 1,950,000đ = 1,950,000 đ
Tổng số tiền 1,950,000 đ

3 Gửi đơn đặt tour

Lưu ý: