Đặt Tour 2 Đảo : Hòn Móng Tay - Hòn Dăm Ngang Phú Quốc

1 Thông tin liên hệ

2 Thông tin đặt tour

ĐẶT Tour 2 Đảo : Hòn Móng Tay - Hòn Dăm Ngang Phú Quốc

Khởi hành:
Số phiếu:

Thông tin thanh toán

Tour 2 Đảo : Hòn Móng Tay - Hòn Dăm Ngang Phú Quốc
1 phiếu x 480,000đ = 480,000 đ
Tổng số tiền 480,000 đ

3 Gửi đơn đặt tour

Lưu ý: